04/03/2017

Điều Tra Thông Tin Gián Điệp, Nội Gián

Gián điệp luôn là mối lo ngại cho bất kì cơ quan, công ty, tổ chức nào trong xã hội.

Ngày nay gián điệp chủ yếu là gián điệp kinh tế, tài chính, bí mật kinh doanh, giữ liệu khách hàng. Mọi thứ đều có thể bị đánh cắp thông tin, thực sự đó là mối nguy hiểm cực lớn đối với các cơ quan, doanh nghiệp. Khi điều đó xảy ra quý khách hãy liên hệ ngay với công ty thám tử Hà Nội để làm sáng tỏ mọi vấn đề. Với kỹ năng nghiệp vụ sắc bén cũng như kinh nghiệm điều tra thám tử 15 năm, văn phòng thám tử tư Hà Nội cam kết làm sáng tỏ mọi vấn đề hoài nghi của quý khách hàng.

Dịch vụ Related